Výroční zpráva 2010 ke stažení zde!


Šesté číslo zpravodaje, červenec 2011

Páté číslo zpravodaje, duben 2011

Čtvrté číslo zpravodaje, listopad/prosinec 2010

Třetí číslo zpravodaje, říjen 2010

Druhé číslo zpravodaje, září 2010

První číslo zpravodaje, srpen 2010


V BĚHU:

Mapa příběhů | Projekt Mapa příběhů Afrodity Vodňanské navazuje na úspěšný loňský projekt Pocitové mapy Afrodity Vodňanské. Cílem je zmapovat prostředí města, tentokrát prostřednictvím osobních příběhů a vyprávění místních obyvatel. Rádi bychom při té příležitosti také oživili tradici vodňanského ochotnického divadla, které letos slaví 150. výročí svého vzniku. Afrodita Vodňanská se proto opět vydává do místních škol, aby oslovila všechny nadšené vypravěče a spisovatele. Příběhy, které žáci a studenti píší, se budou během podzimního festivalu ztvárňovat formou divadelního představení, fotoreportáže, instalace výtvarných prací nebo budou doplněny zvukovou nahrávkou vyprávění pamětníků. Projekt finančně podpořila Nadace VIA z prostředku GFERA.

Jazzové čtvrtky | Původně byly jazzové čtvrtky součástí multižánrového festivalu Vodňany žijou na podzim 2010. Tématické večery prokládané hudbou a diskusemi vyvažovaly víkendové šílenství ve festivalovém šapitó. Večery s jazzovými kapelami, autorským čtením a filosofováním si ale našly své pravidelné publikum, a tak pokračujeme v tradici po celý rok každý třetí čtvrtek v měsíci.

Zpravodaj Vodňany žijou | Od srpna 2010 vydáváme vlastní tištěný zpravodaj, který roznášíme zdarma do všech vodňanských schránek. Informujeme tak o tom, co ve městě podnikáme i ty, kteří si nemohou prohlédnout naše internetové stránky nebo profil na facebooku. Na titulní straně zpravodaje už se vystřídali múza Afrodita Vodňanská, muzikant Václav Havelka, architekt Michal Kuzemenský, filosof Aleš Havlíček nebo kunsthistorička Jana Kostelecká. Po sérii rozhovorů s českými starosty teď zpovídáme úspěšné podnikatele a podnikavce. Oblíbeným se stal také seriál o kulturní historii Vodňan a okolí.

 


PŘIPRAVUJEME:

Festival Vodňany žijou 2011 | Můžete se těšit na to, že 2. ročník festivalu bude:
- opět multižánrový (hudební, divadelní a filmový)
- plný workshopů a programů pro rodiny s dětmi
- příležitostí pro mladé vodňanské hudebníky
- oslavou 150. výročí vodňanského ochotnického divadla
- zastávkou zahraničních hostů (například švýcarského divadla Spettatori)

Letošní specialitou bude Polský den, který celý festival zahájí u přáležitosti polského předsednictví EU. V Městském muzeu a galerii budou vystavovat výtvarní umělci z partnerského města Sieraków, zahraje kapela Napszyklat, bude k vidění divadelní představení polských studentů DAMU a přednes básní Czesława Miłosze. V rámci festivalového filmového klubu pak budeme promítat polské filmy.
Rezervujte si v kalendáři: 27. srpna - 25. září 2011

 


UKONČENÉ:

Den země 2011 | Den Země ve Vodňanech jsme tentokrát věnovali Japonsku, nedávno postiženému zemětřesením a tsunami. V kostele sv. Jana Křtitele hráli a recitovali studenti Pražské konzervatoře: Smyčcové trio - Čúhei Iwasaki (housle), Pavla Mazancová (housle) a Růžena Dagmar Dvořáková (viola), japonskou poezii haiku přednesla v originále Mako Ikedová, český překlad doplnil Lukáš Kraus. Představil se také hráč na japonský strunný nástroj šamisen Kenya Sató. Akce pokračovala v Městské galerii dalším koncertem, kde hrála Mako Ikedová (piano) a Yuka Mawakiová (housle) a následně se promítala japonská animovaná pohádka Princezna Mononoke. Program zakončila v místním rock baru Pohoda českobudějovická kapela Windigo a DJ Kokeshi setem japonského popu, rocku, hip-hopu a punku. Do pokladničky ADRA jsme za celý den vybrali 5194 Kč.

Informační kampaň ke kauze pískovna | Cílem informační kampaně o kauze pískovna v místní části Vodňan - Čavyni byla snaha o úplné informování obyvatel o kontroverzní smlouvě města na těžbu štěrkopísku. Chtěli jsme také povzbudit diskusi nad možnými řešeními nevýhodné situace. Na informační kampaň jsme obdrželi grant ve výši 24 000 Kč od Nadace VIA z prostředků programu Fond místního rozvoje.
V září 2010 jsme vydali 4 000 informačních brožur, které jsme spolu s naším zpravodajem donesli do všech domácností ve Vodňanech i v okolních obcích. Na přípravě brožury se podílel také Ekologický právní servis (EPS) a místní odborník – konstruktér těžebních strojů - Kamil Sochor. V textu jsme představili chronologický vývoj kauzy, právní analýzu smlouvy mezi městem Vodňany a těžební společností pana Jampílka (vypracovanou Právní poradnou EPS), ekonomickou a odbornou analýzu z pera K. Sochora a rozhovory s obyvateli místní části Čavyně, kde těžba štěrkopísku probíhá. Brožura konkrétně ukázala, že smlouva o těžbě je přinejmenším v některých svých částech neplatná, že je těžba pro město ekonomicky velmi nevýhodná, a že velmi znepříjemňuje život místních obyvatel.
Diskuse s Vodňanskými na toto téma dale probíhala na Facebooku, kde jsme také poskytovali rady, jak využít právo na informace a jak se občané mohou zapojit do dění v obci.
11. září 2010 jsme uspořádali happening na vodňanském náměstí a rozdali 300 symbolických pytlíků s pískem a informační cedulkou. Přes 80 lidí tam podepsalo petici vyzývající město k odpovědi na konkrétní otázky vztahující se ke kauze. Celé znění odpovědi od tehdejší Rady města jsme pak uvěřejnili na našem webu a v prosincovém zpravodaji jsme k celé kauze vydali komentář.
Lze považovat za úspěch, že na veřejném zasedání nového zastupitelstva 20. prosince 2010 nebyl schválen, vzhledem ke všem pochybnostem, na které naše sdružení upozorňovalo, návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vodňany, který by umožnil další těžbu štěrkopísku v dané oblasti. Nové vedení města se navíc snaží kauzu i nadále řešit.

Náš projekt na webu Nadace VIA
Příloha třetího čísla zpravodaje Vodňany žijou ke kauze pískovna
Komentář ke kauze ve čtvrtém čísle zpravodaje Vodňany žijou

Jihočeský večírek | Tak se nazývá každoroční “setkání Jihočechů a osob k jižním Čechám vroucí náklonnost chovající” organizované v Praze. V prosinci 2010 jsme jej přetavili v benefiční akci, jejíž výtěžek přispěl k financování aktivit našeho sdružení. V restauraci U Lažanských na Smetanově nábřeží zahráli nejen vodňanské kapely a naše sdružení při té příležitosti představilo svou činnost veřejnosti.

Fotojatka a foto workshop | Široký záběr multižánrového festivalu Vodňany žijou jsme ještě rozšířili o inovativně pojaté téma fotografie. Přizvali jsme ke spolupráci v jižních Čechách již několik let působící občanské sdružení Fotojatka. Jeho zástupce Jan Flaška připravil netradičně koncipovaný fotografický workshop Impulzzz, nabízející začátečníkům i profesionálům nový pohled na město. S velkým úspěchem pak ve festivalovém stanu představil to nejlepší z festivalu Fotojatka v podobě komentované projekce fotografií čelních českých i světových fotografů za doprovodu hudby.

Festival Vodňany žijou 2010 | 18. září 2010 festival smělým tempem odstartovala a dala mu správný směr kapela Navigators. Na následujících pět týdnů nás pohltil tento koloběh: sobota - stavění šapitó, koncert, divadlo, rockáč, noční hlídání šapitó, neděle - pohádky a bourání šapitó, pondělí - příprava na další víkend, úterý - filmový klub, středa - resty, čtvrtek - jazz v kavárně, pátek - resty, rock, a znovu sobota - stavění šapitó… Partii, kterou jsme takto rozehráli, budeme kvůli dluhu dohrávat ještě hodně let. Naproti tomu zápal, se kterým jsme vtrhli do ospalých Vodňan strhl i další jejich i obyvatele a získali jsme příznivce z celého regionu.

Architektonická dílna re:vodňany | 6. - 19. září 2010 ve Vodňanech v prostoru skautských kluboven proběhla architektonická dílna pro studenty a absolventy českých architektonických škol. Záměrem bylo něčemu se naučit, prověřit možnosti a problémy českých maloměst a pokusit se nastínit místním obyvatelům možnosti a meze řešení situace města architekturou. Dílnu připravili členové sdružení Ondřej Synek a Anežka Martínková společně s Jiřím Židem, dílnu pedagogicky vedl architekt Michal Kuzemenský.
Dvoutýdenní akce, které se zúčastnilo 12 frekventantů, se nesla v duchu intenzivní společné práce, nočních diskuzí, návštěv a veřejnosti otevřených přednášek 20ti odborníků a místních činovníků (např. dr. Jiří Plos, doc. Petr Rezek, ředitel místní rybářské školy Ing. Karel Dubský, místní zastupitelé...). Za finanční podporu děkujeme společnosti Metrostav.

Výsledky představila výstava, která byla k vidění celý říjen vodňanské synagoze. Představili jsme 5x2 metry velkou perspektivu města s vyznačením problematických míst a možností řešení, se záznamy provedených analýz a postřehů. Místní obyvatelé měli možnost zakreslit vlastní připomínky.
Akce vzbudila velký ohlas i v odborných kruzích. Server Archiweb.cz průběžně referoval o jejím konání, v časopise Architekt vyšla reflexe dílny ze strany přednášejicích a oponentů a rozhovor s Michalem Kuzemenským a Ondřejem Synkem. Práce byla prezentována na festivalu Architecture week, další články vyšly v časopise era21 a na serveru Archiweb.cz. Organizátoři akci prezentovali na Pecha Kucha Night v Brně i na speciálním vydání Pecha Kucha Night Prague v rámci festivalu Street for Art.

web dílny re:vodňany
info o dílně na archiwebu
re:vodňany na Facebooku
blog matky pluku
prezentace dílny na Pecha Kucha Night v Brně

Pocitová mapa | Pocitová mapa Afrodity Vodňanské byl naším prvním dlouhodobým projektem. V červnu 2010 se ho zúčastnilo všech sedm vodňanských škol. Žáci a studenti dostali velké plány Vodňan a barevné nálepky, kterými mohli vyjádřit své pocity z města: modrou – tady se bojím, červenou – tady prožívám lásku, fialovou – tady je to ošklivé, žlutou – tady si dávám sraz, bílou – tady je nuda, zelenou – tady jsem, když mám volno. Vlepením barevného štítku označili na mapě konkrétní místo a tím vyjádřili svůj vztah k němu. Na většině škol zahajovala tvorbu mapy božská divadelní performance Afrodity Vodňanské.
Afrodita poctila Vodňany svou návštěvou i na počátku srpna, kdy hudebním happeningem na náměstí zahájila další fázi projektu. Tvorba map pak pokračovala na veřejných místech: na náměstí, vlakovém a autobusovém nádraží, na poště a v okolí supermarketů. Své pocity zaneslo přes 700 lidí z řad široké veřejnosti. Vodňanští vytvořili celkem 14 map, které následně sloužily jako podklad pro architektonickou dílnu re:vodňany. V září a říjnu 2010 byly mapy vystaveny ve Vodňanském muzeu.

Den země 2010 | Oslavy Dne Země 22. dubna 2010 byly první příležitostí vstoupit do veřejného prostoru a života Vodňan. Jedním z principů, jimiž se jako sdružení zaštiťujeme, je totiž posilování vědomí vlastní odpovědnosti za stav nejen politického a kulturního, ale též životního prostředí a podněcování aktivního přístupu k řešení otázek s tím spojených. Při této příležitosti jsme navázali kontakt s dlouholetým místním občanským sdružením Krajina, které na Den Země každoročně vysazuje strom na vybraném místě ve městě, tentokrát to bylo v mateřské škole Sluníčko. Tam jsme připravili jsme hry pro nejmenší, které by podnítily silnější vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu a prožitku. Samotné sázení stromu pak doprovodili koncertem žáci vodňanské Základní umělecké školy. Následující program zaměřený na starší děti a mládež se odehrál v ve skautských klubovnách Na parkáně. Skauti připravili bohatý program tematických soutěží, občerstvení a promítání filmu Muž, který sázel stromy. Promítání doprovodil slovem zasloužilý lesní inženýr Viktor Blaščák. Závěr večera pak okořenil orchestr Nic-moc při místní ZUŠ.

 
Aktualizace webových stránek byla realizována v rámci grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské.
Top
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím